Stichting SiStah

Voor Stichting SiStah heeft Identfy Project Mijn ID (voor jongens en meisjes) gericht op identiteitsontwikkeling. Identfy was verantwoordeijk voor het ontwikkelen van de inhoudelijke projectonderdelen waardoor het project daarna door derden kon worden uitgevoerd.

Stg. SiStah over Identfy

Identfy is in staat om op een innovatieve manier hulpvragen om te zetten in prachtige producten of diensten. Doordat Identfy voorloopt kunnen deze op het juiste moment worden ingezet. “Out of the box” denken is Identfy dan ook niet vreemd wat resulteert in goed bruikbare projecten waarin creativiteit en passie voor de maatschappelijke sector voelbaar is.