Delft voor Elkaar

In opdracht van Delft voor Elkaar is de zomerschool 2016 ontwikkelt.
Identfy was verantwoordelijk voor het opzetten van de lijnen:

  • De educatieve leerlijn
  • De sociaal emotionele leerlijn gericht op identiteit
  • De mentale weerbaarheid leerlijn

Delft voor elkaar over Identfy

Idenfty heeft voor de zomerschool 2016 een sterk inhoudelijk programma ontwikkelt met een variërend aanbod van activiteiten gedurende twee weken. Indentfy was verantwoordelijk voor de invulling van de educatieve en sociaal emotionele vaardigheden activiteiten gericht op de identiteit en mentale weerbaarheid.

De cursisten hebben de zomerschool als een zinvolle laatste twee weken van de zomervakantie ervaren. Het effect van de zomerschool op de cursisten is dat zij voorbereid en gemotiveerd aan het nieuwe schooljaar konden beginnen. Ook in de toekomst hopen wij samen te werken met Identfy, gezien Identfy een enorme drive waar de doelgroep centraal staat en in staat is om steeds op maat een team van vakmensen te leveren om de opdracht goed uit te kunnen voeren.’